I KOMUNIA ŚWIĘTA

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email

I KOMUNIA SWIĘTA

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email

Informacja dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej w roku 2021.

Szanowni Rodzice i Prawni Opiekunowie dzieci, którzy w tym roku szkolnym w rodzinach przygotowujecie się do uroczystości pierwszokomunijnych waszych dzieci.

W zaistniałej rzeczywistości, trudno jest określić jak rozwinie się obecna sytuacja związana ze stanem epidemii. Podejrzewam, że majowe terminy uroczystości pierwszokomunijnych ze względów obiektywnych stoją pod dużym znakiem zapytania. Mając na względzie bezpieczeństwo i troskę o zdrowie wasze i waszych dzieci oraz trudności organizacyjne uroczystości jakie się pojawiły w związku z zaistniałą sytuacją, po rozważeniu różnych za i przeciw oraz konsultacji z katechetami, którzy przedstawili mi wasze niepokoje, pytania i propozycje pokierowane słuszną troską  o wasze dzieci i uroczystości rodzinne, podjąłem trudną decyzję, bo wiem, że ona zmieni wcześniejsze ustalenia.

Nie mogę organizować uroczystości pierwszokomunijnych dla w sumie ok. 230 dzieci i ich rodzin w czasie, w którym będą obowiązywały obostrzenia sanitarne ogłoszone przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej. W obecnej sytuacji w kościele może przebywać 31 osób (na dzień dzisiejszy nie wiemy, jakie będą ograniczenia w maju). Pierwsza Komunia przyjmowana w uroczysty sposób powinna przebiegać w dogodnym czasie i spokoju, który sprzyja duchowemu przeżyciu religijnemu wam i waszym dzieciom.

Jako proboszcz parafii, odpowiedzialny za sprawowanie i udzielanie sakramentów, mając na względzie dobro duchowe waszych dzieci, niezależnie od sytuacji w jakiej się znajdziemy, informuję was drodzy rodzice i kładę to na wasze sumienie – w obecnej sytuacji dzieci, które są ochrzczone i uczestniczyły w przygotowaniach do sakramentu Eucharystii podczas katechezy szkolnej, mogą przystąpić do Komunii Świętej po wcześniej odbytej spowiedzi sakramentalnej. Rodziców dzieci, które do tej pory nie przyjęły sakramentu chrztu proszę, by ustaliły termin jego przyjęcia tak, by dzieci mogły przystąpić do spowiedzi i komunii świętej.

Odpowiadając na wasze pytania i biorąc pod uwagę wasze słuszne obawy, podjąłem decyzję o przeniesieniu uroczystości pierwszokomunijnych na wrzesień 2021 roku.

18 września 2021 r. (sobota) – UROCZYSTOŚĆ PIERWSZOKOMUIJNA.

GRUPA I – GODZ. 10.00

GRUPA II – GODZ. 12.30

25 września 2021 r. (sobota) – UROCZYSTOŚĆ PIERWSZOKOMUNIJNA

GRUPA III – GODZ. 10.00

GRUPA IV – GODZ. 12.30

Drodzy Rodzice i Prawni Opiekunowie dzieci,

dziękuję wam za przekazywanie wiary w rodzinie. Jesteście pierwszymi nauczycielami i świadkami wiary dla waszych dzieci. Uczycie je modlitwy, życia zgodnego z przykazaniami i Ewangelią. To wasze trwanie we wspólnocie Kościoła sprawia, że dzieci uczestniczą we Mszy Świętej i życiu sakramentalnym wspólnoty wierzących. Przez ostatni rok szkolny razem z waszymi dziećmi przygotowywaliście się do uroczystości pierwszokomunijnych.

Zwracam się z prośbą do Was rodzice i opiekunowie uczniów klas III, których dzieci w tym roku szkolnym przygotowywały się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej i zachęcam, by nie odkładać przystąpienia do tego sakramentu na wrzesień. Na dzień dzisiejszy nie wiemy, czy w dużej grupie w tym czasie dzieci wraz z rodzinami, będą mogły uczestniczyć w liturgii.

Proponuję, by dzieci indywidualnie lub w grupie dwóch, trzech osób uczestniczyły w uroczystości pierwszokomunijnej. W kościele może we Mszy Świętej na dzień dzisiejszy uczestniczyć 31 osób, dlatego ważne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu i godziny uroczystości. Komunie mogą się odbywać każdego dnia, od poniedziałku do soboty. Zachęcam, by umówić terminy w kwietniu, maju, czerwcu, lipcu i sierpniu. Koniecznością jest rozłożenie w czasie tych uroczystości, gdyż udzielenie grupie około 230 dzieci Komunii we wrześniu, może okazać się ze względu na obostrzenia sanitarne niemożliwe.

Proszę o rozważenie mojej propozycji, by wasze dzieci mogły w pełni uczestniczyć w życiu sakramentalnym Kościoła. Ze strony parafii św. Józefa Opiekuna Pracy w Józefosławiu w tym względzie służymy pomocą.

Terminy uroczystości komunijnych, można ustalić w kancelarii parafialnej albo w zakrystii przed lub po Mszach Świętych. Prosimy również o odbiór różańców, medalików i książeczek do nabożeństwa.

Ks. kanonik dr Marek Przybylski

proboszcz parafii św. Józefa Opiekuna Pracy w Józefosławiu.

Spotkania rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej w roku 2021 są zawieszone do odwołania.

Grupy Komunijne 2020/21

Grupa 1

SP ul. Kameralna – klasy 3 D, 3 E oraz Prywatna SP Międzynarodowa

Grupa 2

SP ul. Kameralna – klasy 3I, 3J, 3C

Grupa 3

SP ul. Kameralna – klasy 3A, Prywatna SP Magellana i Odkrywców, SP Jedynka ul. Julianowska

Grupa 4

SP ul. Kameralna – klasy 3B, 3G, 3H, 3F

Spowiedź dla dzieci przed Pierwszą Komunią Świętą – piątek przed dniem uroczystości.

 

 

 

GALERIA

GALERIA

GALERIA