Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja! On pokonał grzech, śmierć i wziął na siebie wszystkie nasze słabości. W Jezusie Chrystusie zmartwychwstałym jest nasza siła i moc do powstania z naszych martwych uczynków. Jezus po swoim zmartwychwstaniu przychodzi do wieczernika i do uczniów mówi „Pokój Wam – nie lękajcie się”. Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego w imieniu wszystkich księży posługujących w naszej parafii składam życzenia, by te Święta Wielkanocne, były czasem miłości i pokoju. Niech nadzieja wypływająca z wiary w zmartwychwstanie nieustannie wam towarzyszy. Życzymy wszystkim dobrego zdrowia, pokoju serca, miłości w rodzinie i niezachwianej wiary. Chrystus zmartwychwstał i jest zawsze z nami. Trwajmy w duchowej jedności. I jak uczniowie idący w dzień zmartwychwstania do Emaus rozpoznali Go po łamaniu chleba, tak zauważmy Chrystusa idącego z nami po drogach naszego życia. On jest z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Niech w tym trudnym czasie Bóg nam wszystkim błogosławi. Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!
Stosując się do rozporządzeń organów państwowych informujmy, że kościół parafialny jest zamknięty dla ogółu parafian podczas sprawowanej liturgii a we Mszy Świętej mogą uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencje mszalną w liczbie nieprzekraczającej 5 osób. W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO NIE MA PORANNEJ PROCESJI REZUREKCYJNEJ.

Wiernych prosimy o korzystanie z dyspensy udzielonej przez Arcybiskupa Warszawskiego. Równocześnie zachęcam do uczestniczenia we Mszy św. za pośrednictwem telewizji, radia i Internetu.

Z naszego kościoła parafialnego za pomocą Internetu, dzisiaj będzie transmisja niedzielnej Mszy Świętej o godz. 11.00 12.30 a od poniedziałku do soboty transmisja o godz. 18.00 – link do transmisji jest podany na stronie internetowej i facebooku parafialnym. https://www.youtube.com/channel/UCMUzqydUjj92c-QgAOzpK7A 

Zachęcamy do przyjmowania komunii w sposób duchowy polegający na głębokim pragnieniu przyjęcia komunii sakramentalnej, wyrażonej modlitewną prośbą, wypływającą z miłości do Boga i pragnieniu zjednoczenia się z Chrystusem

Przed śniadaniem wielkanocnym w ramach liturgii domowej należy pomodlić się przed posiłkiem wg. zamieszczonej formuły dostępnej na stronie internetowej. Plik do pobrania https://archwwa.pl/wp-content/uploads/2020/03/obrz%C4%99db%C5%82ogos%C5%82awie%C5%84stwa-sto%C5%82u-przed-uroczystym-posi%C5%82kiem-w-niedziel%C4%99-Zmartwychwstania-Pa%C5%84skiego.pdf

3. Czas przystępowania do Komunii sakramentalnej w czasie wielkanocnym trwa do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego (31 maja 2020 r.)

4. Ktokolwiek znajduje się w niemożności fizycznej przyjęcia rozgrzeszenia sakramentalnego (np. kwarantanna, choroba,) akt żalu doskonałego skutkuje przebaczeniem grzechów, również śmiertelnych. Akt żalu doskonałego, który pochodzi z miłości Boga kochającego ponad wszystko, należy wyrazić przez szczerą prośbę o przebaczenie w sposób, w jaki penitent w danej chwili potrafi. Jak tylko będzie możliwe, każdy wierny powinien wyznać grzechy w spowiedzi sakramentalnej przed kapłanem.

5. Dziękujemy wszystkim, którzy w obecnej sytuacji w poczuciu odpowiedzialności i troski o utrzymanie wspólnoty parafialnej przekazali ofiary na konto bankowe.  Niech Bóg wynagrodzi wam za wszelką życzliwość i otacza swoją opieką.