MAŁŻEŃSTWO

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email

MAŁŻEŃSTWO

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email

Sakrament małżeństwa

Rozpoczynając przygotowania do sakramentalnego związku małżeńskiego  narzeczeni zobowiązani są do odbycia kursu przedmałżeńskiego organizowanego w parafii miejsca zamieszkania lub innych ośrodkach duszpasterskich. Informacja o kursach przedmałżeńskich, organizowanych poza naszą parafią, znajduje się na: duszpasterstworodzin.pl.

Odpowiednio wcześnie należy zarezerwować termin ślubu w wybranym kościele.

Właściwym miejscem do przeprowadzenia formalności ślubnych jest kancelaria parafialna miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych lub kancelaria parafialna miejsca ślubu.

Nie wcześniej niż trzy miesiące i nie niemniej niż miesiąc przed planowanym ślubem  narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu spisania protokółu przedmałżeńskiego. Do spisania protokółu przedmałżeńskiego potrzebne są następujące dokumenty:

 • dowód osobisty
 • świadectwo chrztu świętego do zawarcia małżeństwa w pełnym wypisie z adnotacją o przyjęciu bierzmowania.
 • jeżeli w akcie chrztu świętego nie ma adnotacji o przyjętym sakramencie bierzmowania, należy wziąć dokument z parafii w której ten sakrament był udzielony.
 • zaświadczenie o uczestnictwie bądź ukończeniu katechezy przedmałżeńskiej.
 • dokumenty z USC do ślubu konkordatowego.
 • akt ślubu USC jeśli wcześniej zawarty był kontrakt cywilny.
 • osoba owdowiała przedstawia kościelne świadectwo zgonu zmarłego współmałżonka (nie akt zgonu z USC!).

Na podstawie kanonicznego badania narzeczonych kieruje się informacje o zamiarze zawarcia sakramentu małżeństwa do parafii miejsca zamieszkania narzeczonych. Zapowiedzi wygłasza się przez dwie kolejne niedziele. Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach przynosi się do kancelarii parafialnej, gdzie był spisany protokół przedślubny.

W tym czasie narzeczeni zobowiązani są do pierwszej spowiedzi przedślubnej.

Dwa tygodnie przed datą ślubu narzeczeni przychodzą do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu małżeństwa. Wtedy podają dane świadków ślubu (imię i nazwisko, wiek, wyznanie i aktualny adres zamieszkania). Świadkiem ślubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca zdolność podejmowania czynności prawnych.

Dzień przed ślubem narzeczeni zobowiązani są przystąpić do drugiej spowiedzi przedślubnej.

W dniu ślubu narzeczeni razem ze świadkami przychodzą do kancelarii parafialnej pół godziny przed uroczystością w celu podpisania dokumentów. Przynoszą ze sobą dokument potwierdzający tożsamość np.: dowód osobisty.

GALERIA

GALERIA

GALERIA