JÓZEFOSŁAW

Parafia św. Józefa

Opiekuna pracy

JÓZEFOSŁAW

Parafia św. Józefa

Opiekuna pracy

JÓZEFOSŁAW

Parafia św. Józefa

Opiekuna pracy

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

W związku z Rokiem św. Józefa, ogłoszonym przez papieża Franciszka, w naszej parafii można otrzymać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami
W związku z Rokiem św. Józefa, ogłoszonym przez papieża Franciszka, w naszej parafii można otrzymać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami
Dzisiaj Kościół Katolicki w Polsce cieszy się wyniesieniem na ołtarze Prymasa Tysiąclecia ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA PARAFIALNE XXIVNIEDZIELA ZWYKŁA (19 września 2021 r.)

 1. W związku z Rokiem św. Józefa, ogłoszonym przez papieża Franciszka, w naszej parafii można otrzymać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (spowiedź lub stan łaski uświęcającej, komunia święta, modlitwa w intencjach papieskich). W naszej parafii szczególnymi dniami, w których można zyskać odpust zupełny jest: każda środa, każdy 19 dzień miesiąca.
 2. W naszej parafii rozpoczyna działalność żeńska Drużyna Skautów Europy. Wszystkie dziewczynki w wieku od 12 do 17 lat, zainteresowane dołączeniem do drużyny, zapraszamy do zakrystii po Mszy Świętej w celu uzyskania dokładnych informacji.
 3. W naszej parafii wznawiamy spotkania wspólnoty Młodzi Młodym. Zapraszamy wszystkich młodych od klasy 8 SP do końca szkoły średniej. Spotkania odbywają się we wtorki o godz. 18.45 w sali JPII. Więcej informacji u ks. Kamila.
 4. Wznawiamy spotkania dla osób przygotowujących się do bierzmowania. Wszystkich, którzy od roku przygotowują się do przyjęcia sakramentu ks. Łukasz zaprasza na spotkania w drugi i czwarty piątek miesiąca na godz. 19.00.
 5. Młodzież klas 8 i starsza, która chce rozpocząć przygotowanie do sakramentu bierzmowania proszona jest o zgłoszenie się do zakrystii. Zapisy i informacje u ks. Kamila.
 6. Zapraszamy na wieczór uwielbienia, który odbędzie się w czwartek 23 września w kościele podczas wieczornej Adoracji Najświętszego Sakramentu.
 7. Dzisiaj zbieramy ofiary na utrzymanie Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, w którym do kapłaństwa przygotowuje się 60 kleryków.
 8. Są wolne intencje mszalne. Osoby, które chcą zamówić Msze Świętą za siebie bądź swoich bliskich prosimy o zgłoszenie się do zakrystii lub kancelarii parafialnej.
 9. Dziękujemy za ofiary składane na tacę i na parafialne konto bankowe PeKaO S.A. 59 1240 6351 1111 0000 4814 4351. Niech Bóg błogosławi wszystkim w nadchodzącym tygodniu.

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA PARAFIALNE XXIVNIEDZIELA ZWYKŁA (19 września 2021 r.)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE XXIVNIEDZIELA ZWYKŁA (19 września 2021 r.)

W związku z Rokiem św. Józefa, ogłoszonym przez papieża Franciszka, w naszej parafii można otrzymać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (spowiedź lub stan łaski uświęcającej, komunia święta, modlitwa w intencjach papieskich). W naszej parafii szczególnymi dniami, w...

OGŁOSZENIA PARAFIALNE XXIVNIEDZIELA ZWYKŁA (19 września 2021 r.)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE XXIVNIEDZIELA ZWYKŁA (19 września 2021 r.)

W związku z Rokiem św. Józefa, ogłoszonym przez papieża Franciszka, w naszej parafii można otrzymać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (spowiedź lub stan łaski uświęcającej, komunia święta, modlitwa w intencjach papieskich). W naszej parafii szczególnymi dniami, w...

OGŁOSZENIA PARAFIALNE XXIVNIEDZIELA ZWYKŁA (19 września 2021 r.)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE XXIVNIEDZIELA ZWYKŁA (12 września 2021 r.)

Dzisiaj Kościół Katolicki w Polsce cieszy się wyniesieniem na ołtarze Prymasa Tysiąclecia ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej założycielki zgromadzenia sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Uroczystości beatyfikacyjne odbędą się w...

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA PARAFIALNE XXIVNIEDZIELA ZWYKŁA (19 września 2021 r.)

 1. W związku z Rokiem św. Józefa, ogłoszonym przez papieża Franciszka, w naszej parafii można otrzymać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (spowiedź lub stan łaski uświęcającej, komunia święta, modlitwa w intencjach papieskich). W naszej parafii szczególnymi dniami, w których można zyskać odpust zupełny jest: każda środa, każdy 19 dzień miesiąca.
 2. W naszej parafii rozpoczyna działalność żeńska Drużyna Skautów Europy. Wszystkie dziewczynki w wieku od 12 do 17 lat, zainteresowane dołączeniem do drużyny, zapraszamy do zakrystii po Mszy Świętej w celu uzyskania dokładnych informacji.
 3. W naszej parafii wznawiamy spotkania wspólnoty Młodzi Młodym. Zapraszamy wszystkich młodych od klasy 8 SP do końca szkoły średniej. Spotkania odbywają się we wtorki o godz. 18.45 w sali JPII. Więcej informacji u ks. Kamila.
 4. Wznawiamy spotkania dla osób przygotowujących się do bierzmowania. Wszystkich, którzy od roku przygotowują się do przyjęcia sakramentu ks. Łukasz zaprasza na spotkania w drugi i czwarty piątek miesiąca na godz. 19.00.
 5. Młodzież klas 8 i starsza, która chce rozpocząć przygotowanie do sakramentu bierzmowania proszona jest o zgłoszenie się do zakrystii. Zapisy i informacje u ks. Kamila.
 6. Zapraszamy na wieczór uwielbienia, który odbędzie się w czwartek 23 września w kościele podczas wieczornej Adoracji Najświętszego Sakramentu.
 7. Dzisiaj zbieramy ofiary na utrzymanie Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, w którym do kapłaństwa przygotowuje się 60 kleryków.
 8. Są wolne intencje mszalne. Osoby, które chcą zamówić Msze Świętą za siebie bądź swoich bliskich prosimy o zgłoszenie się do zakrystii lub kancelarii parafialnej.
 9. Dziękujemy za ofiary składane na tacę i na parafialne konto bankowe PeKaO S.A. 59 1240 6351 1111 0000 4814 4351. Niech Bóg błogosławi wszystkim w nadchodzącym tygodniu.

KALENDARZ

KALENDARZ

SKRZYNKA INTENCJI

SKRZYNKA INTENCJI

Pogotowie modlitewne

Czy chcesz dostawać intencje do modlitwy?
Jeśli tak, to podaj swojego maila:

SAKRAMENTY

SAKRAMENTY

SAKRAMENTY

LITURGIA DNIA

LITURGIA DNIA

Czytania z dnia 22.09.2021

ŚRODA

PIERWSZE CZYTANIE  (Ezd 9,5-9)Początek Księgi Ezdrasza.
 
Ja Ezdrasz w czasie ofiary wieczornej podniosłem się z upokorzenia mojego i w rozdartej szacie i płaszczu upadłem na kolana, wyciągnąłem ręce moje do Pana Boga i rzekłem:
„Boże mój! Bardzo się wstydzę, Boże mój, podnieść twarz do Ciebie, albowiem przestępstwa nasze wzrosły powyżej głowy, a wina nasza sięga aż do nieba. Od dni ojców naszych aż po dziś dzień ciąży na nas wielka wina. My, królowie nasi, kapłani nasi, zostaliśmy wydani za nasze przestępstwa pod władzę królów krain tych pod miecz, w niewolę, na złupienie i na publiczne pośmiewisko, jak to się dziś zdarza.
A teraz ledwo co na chwilę przyszło zmiłowanie, od Pana Boga naszego, przez to, że pozostawił nam garstkę ocalonych, że w swoim miejscu świętym dał nam dach nad głową, że Bóg nasz rozjaśnił oczy nasze i że pozwolił nam w niewoli naszej trochę odetchnąć, bo przecież jesteśmy niewolnikami. Ale w niewoli naszej nie opuścił nas Bóg nasz, lecz dał nam znaleźć względy u królów perskich, pozwalając nam odżyć, byśmy mogli wznieść dom Boga naszego i odbudować jego ruiny, oraz dając nam ostoję w Judzie i Jerozolimie”.


Oto słowo Boże.
 

PSALM RESPONSORYJNY  (Tb 13,2.3b-4abc.7.8)Refren: Idźmy z radością na spotkanie Pana.

Bóg karze i okazuje miłosierdzie, *
posyła do Otchłani pod ziemię
i wyprowadza z największej zagłady. *
I nie ma nikogo, kto by uszedł Jego ręki.

Ponieważ On was rozproszył między narodami *
i tam okazywał wam swoją wielkość,
wynoście Go pochwałami przed wszystkim, co żyje, *
ponieważ On sam jest Panem i Bogiem naszym.

A teraz spójrzcie, co On wam wyświadczył, *
i dziękujcie Mu pełnym głosem,
uwielbiajcie Pana sprawiedliwego *
i wysławiajcie Króla wieków.

Ja zaś wysławiam Go w ziemi mego wygnania *
i narodowi grzeszników opowiadam moc i wielkość Jego.
Nawróćcie się, grzesznicy, +
i postępujcie przed Nim sprawiedliwie, *
kto wie, może sobie w was upodoba i okaże wam miłosierdzie.
 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Mk 1,15)Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
 

EWANGELIA  (Łk 9,1-6)
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
 
Jezus zawołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych.
Mówił do nich: „Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli was gdzie nie przyjmą, wyjdźcie z tego miasta i strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim”.
Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.

Oto słowo Pańskie.

PATRON PARAFII

Święty Józef

Opiekun Pracy

Józef z Nazaretu – małżonek Marii z Nazaretu, tradycyjnie nazywany jej Oblubieńcem, opiekun Świętej Rodziny, święty Kościoła powszechnego, uznany za patrona chrześcijańskich małżeństw, rodzin oraz ludzi pracy i dobrej śmierci, częstokroć porównywany do Abrahama.

Józef z Nazaretu – małżonek Marii z Nazaretu, tradycyjnie nazywany jej Oblubieńcem, opiekun Świętej Rodziny, święty Kościoła powszechnego, uznany za patrona chrześcijańskich małżeństw, rodzin oraz ludzi pracy i dobrej śmierci, częstokroć porównywany do Abrahama.

PATRON PARAFII

Święty Józef

Opiekun Pracy

Józef z Nazaretu – małżonek Marii z Nazaretu, tradycyjnie nazywany jej Oblubieńcem, opiekun Świętej Rodziny, święty Kościoła powszechnego, uznany za patrona chrześcijańskich małżeństw, rodzin oraz ludzi pracy i dobrej śmierci, częstokroć porównywany do Abrahama.

Józef z Nazaretu – małżonek Marii z Nazaretu, tradycyjnie nazywany jej Oblubieńcem, opiekun Świętej Rodziny, święty Kościoła powszechnego, uznany za patrona chrześcijańskich małżeństw, rodzin oraz ludzi pracy i dobrej śmierci, częstokroć porównywany do Abrahama.

GALERIA

GALERIA

GALERIA