Małżeństwo

Rozpoczynając przygotowania do sakramentalnego związku małżeńskiego  narzeczeni zobowiązani są do odbycia kursu przedmałżeńskiego organizowanego w parafii miejsca zamieszkania lub innych ośrodkach duszpasterskich. Informacja o kursach przedmałżeńskich, organizowanych poza naszą parafią, znajduje się na: duszpasterstworodzin.pl.

Odpowiednio wcześnie należy zarezerwować termin ślubu w wybranym kościele.

Właściwym miejscem do przeprowadzenia formalności ślubnych jest kancelaria parafialna miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych lub kancelaria parafialna miejsca ślubu.

Nie wcześniej niż trzy miesiące i nie niemniej niż miesiąc przed planowanym ślubem  narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu spisania protokółu przedmałżeńskiego. Do spisania protokółu przedmałżeńskiego potrzebne są następujące dokumenty:

  • dowód osobisty
  • świadectwo chrztu świętego do zawarcia małżeństwa w pełnym wypisie z adnotacją o przyjęciu bierzmowania.
  • jeżeli w akcie chrztu świętego nie ma adnotacji o przyjętym sakramencie bierzmowania, należy wziąć dokument z parafii w której ten sakrament był udzielony.
  • zaświadczenie o uczestnictwie bądź ukończeniu katechezy przedmałżeńskiej.
  • dokumenty z USC do ślubu konkordatowego.
  • akt ślubu USC jeśli wcześniej zawarty był kontrakt cywilny.
  • osoba owdowiała przedstawia kościelne świadectwo zgonu zmarłego współmałżonka (nie akt zgonu z USC!).

Na podstawie kanonicznego badania narzeczonych kieruje się informacje o zamiarze zawarcia sakramentu małżeństwa do parafii miejsca zamieszkania narzeczonych. Zapowiedzi wygłasza się przez dwie kolejne niedziele. Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach przynosi się do kancelarii parafialnej, gdzie był spisany protokół przedślubny.

W tym czasie narzeczeni zobowiązani są do pierwszej spowiedzi przedślubnej.

Dwa tygodnie przed datą ślubu narzeczeni przychodzą do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu małżeństwa. Wtedy podają dane świadków ślubu (imię i nazwisko, wiek, wyznanie i aktualny adres zamieszkania). Świadkiem ślubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca zdolność podejmowania czynności prawnych.

Dzień przed ślubem narzeczeni zobowiązani są przystąpić do drugiej spowiedzi przedślubnej.

W dniu ślubu narzeczeni razem ze świadkami przychodzą do kancelarii parafialnej pół godziny przed uroczystością w celu podpisania dokumentów. Przynoszą ze sobą dokument potwierdzający tożsamość np.: dowód osobisty.

ADRES

Parafia św. Józefa Opiekuna Pracy
ul. Ogrodowa 3
05-500 Józefosław

KONTO BANKOWE

Bank PKO S.A. Piaseczno
59 1240 6351 1111 0000 4814 4351

SPOWIEDŹ

Sakrament pokuty i pojednania sprawowany jest w niedziele i święta podczas każdej Mszy Świętej a w dni powszednie podczas Mszy Świętej o godz. 8.00 i o godz. 18.00

MSZE ŚWIĘTE

Niedziele: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00, 20.00;
Dni powszednie: 7.00, 8.00, 18.00;
w sobotę Msza Święta o godz. 18.00 jest z formularza niedzielnego.

KANCELARIA PARAFIALNA

poniedziałek-czwartek w godz. 19.00 – 20.00.
środa w godz. 9.00 – 10.00.

To top