CHRZEST ŚWIĘTY

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email

CHRZEST ŚWIĘTY

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email

Sakrament chrztu świętego

Sakrament chrztu świętego odbywa się w pierwszą i trzecią Niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godzinie 12.30.

Organizując chrzest święty swojego dziecka, należy zgłosić się do kancelarii parafialnej na dwa tygodnie przed planowanym terminem chrztu. Nie ma konieczności wcześniejszego rezerwowania terminu. Należy przynieść do kancelarii parafialnej akt urodzenia dziecka z USC (do wglądu). Przy spisywaniu aktu chrztu dziecka w kancelarii parafialnej należy podać dane chrzestnego lub chrzestnych: imię i nazwisko, wyznanie, wiek i aktualny adres zamieszkania.

Chrzestnym może zostać osoba wyznania rzymskokatolickiego, która przyjęła sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie i eucharystia), ukończyła 16 rok życia, żyje zgodnie z wiarą i moralnością chrześcijańską. Może to być kawaler, panna lub osoby żyjące w małżeństwie sakramentalnym (osoby żyjące w konkubinacie, tylko w związku cywilnym lub w wolnych związkach nie spełniają tych warunków).

W dniu chrztu rodzice razem z chrzestnymi zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu podpisania aktu chrztu dziecka na pół godziny przed udzieleniem sakramentu. Wtedy chrzestni przedstawiają zaświadczenie z parafii miejsca swojego faktycznego zamieszkania, o tym, że mogą pełnić tę funkcję oraz zaświadczenie o odbytej spowiedzi. Do udzielenia sakramentu chrztu należy przygotować świecę chrzcielną oraz białą szatę chrzcielną.

Przy organizacji chrztu dzieci, które ukończyły siódmy rok życia lub osób dorosłych obowiązują inne zasady. Osoby zainteresowane chrztem proszone są o zgłoszenia się do kancelarii parafialnej.

GALERIA

GALERIA

GALERIA