Historia parafii

Przyczyn powstania parafii świętego Józefa Opiekuna Pracy w Józefosławiu należy szukać w tendencjach rozwojowych zarówno samego Józefosławia, jak i najbliższych okolic. Mieszkający tu ludzie, by dojść do świątyni w Piasecznie, Powsinie lub w Pyrach, przy niesprzyjającej komunikacji musieli pokonać znaczną odległość. W jakimś niewielkim stopniu potrzeby duchowe wiernych w samym Józefosławiu zaspokajało utworzone tu przez ojców dominikanów centrum tomistyczne. Przed laty dominikanie, przy wsparciu bł. Stefana kardynała Wyszyńskiego, nabyli drogą darowizny działkę w Józefosławiu na której ok. roku 1985 wybudowali dwa przystające do siebie domy i urządzili w jednym z nich kaplicę. Ze względu na naukowo-badawczy charakter pobytu dominikanów w Józefosławiu, nie podjęli się oni utworzenia w tym miejscu ośrodka duszpasterskiego i prowadzenia parafii w pełnym wymiarze obowiązków duszpasterskich. Jednak pragnienie wiernych zorganizowania w tym miejscu parafii, zmuszało do szukania nowych rozwiązań.

Owocem tych przemyśleń, była decyzja ojców dominikanów o przeniesieniu centrum tomistycznego do innej miejscowości. Zwolniony plac i pomieszczenia zgodzili się sprzedać na potrzeby duszpasterskie archidiecezji warszawskiej. Odkupiony plac i domy wraz ze znajdującymi się w tym miejscu szklarniami, stały się podstawą do utworzenia w Józefosławiu od czerwca 1995 roku samodzielnego ośrodka duszpasterskiego. Parafia została erygowana 15 czerwca 1997 roku, przez Jego Eminencję Józefa Kardynała Glempa, Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego Prymasa Polski, ale instytucje parafialne zaczęły funkcjonować od lipca 1998 roku.

Nową parafię Ksiądz Prymas, ze względu na nazwę miejscowości, która zachęca swym brzmieniem do sławienia Józefa oraz ze względu na liczne wówczas, w tym miejscu zakłady pracy oraz znajdujące się jeszcze na tym terenie pola uprawne i szklarnie, oddał w opiekę św. Józefowi Opiekunowi Pracy. Od czerwca 1997 roku obowiązki proboszcza pełnił ks. Stanisław Śmigasiewicz i na nim spoczęła troska o budowę świątyni. Msze święte i nabożeństwa, były tymczasem odprawiane w prowizorycznej kaplicy przerobionej ze szklarni, którą poświęcił Jego Eminencja Józef Kardynał Glemp, Prymas Polski dnia 27 grudnia 1998 roku. Kościół parafialny został wybudowany dzięki życzliwości i ofiarności parafian w bardzo krótkim czasie. Projekt kościoła został zaaprobowany przez instytucje kościelne już w 2001 roku. W roku 2002 zatwierdził go starosta piaseczyński, a 8 września tegoż roku rozpoczęto budowę. Dwa lata później, 6 czerwca 2004 roku, Prymas Polski kardynał Józef Glemp Arcybiskup Metropolita Warszawski, wmurował w zręby budowanego kościoła kamień węgielny. W roku 2007 w święta Bożego Narodzenia przy licznie zgromadzonych wiernych, została odprawiona w nowo wybudowanym  kościele, pierwsza Pasterka. Poświęcenia kościoła do sprawowania kultu dokonał w dniu 22 czerwca 2008 roku Arcybiskup Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski. Po śmierci ks. kanonika Stanisława Śmigasiewicza 6 lutego 2016 roku, jego następcą został mianowany ks. kanonik dr Andrzej Pawlak, który przewodził parafii przez kolejne 3 lata. W roku 2019 proboszczem parafii został mianowany dotychczasowy Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej ks. kanonik dr Marek Przybylski.

W związku z Listem Apostolskim Patris corde Ojca Świętego Franciszka z okazji 150 rocznicy ogłoszenia Świętego Józefa patronem Kościoła powszechnego i dekretem Penitencjarii Apostolskiej, ustanawiającym od 8 grudnia 2020 do 8 grudnia 2021 roku – Rok Świętego Józefa – świątynia parafialna została ustanowiona przez Jego Eminencję Kazimierza Kardynała Nycza Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego, jubileuszowym kościołem stacyjnym, w którym wierni mogli zyskać udzielone odpusty. Dla upamiętnienia Roku Jubileuszowego św. Józefa i w związku z wcześniej przeprowadzonymi pracami remontowymi, w prezbiterium została zamontowana dnia 16 lutego 2022 ufundowana przez parafian, główna figura ołtarzowa przedstawiająca św. Józefa z młodym Panem Jezusem. Uroczystego poświecenia figury św. Józefa czczonego w tym miejscu tytułem Opiekuna Pracy dokonał Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski podczas Jubileuszu 25-lecia erygowania parafii w dniu 12 czerwca 2022 roku.

Święto patronalne połączone z odpustem od roku 2021, parafia obchodzi 1 maja w liturgiczne wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika oraz 19 marca w liturgiczną uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.

ADRES

Parafia św. Józefa Opiekuna Pracy
ul. Ogrodowa 3
05-500 Józefosław

KONTO BANKOWE

Bank PKO S.A. Piaseczno
59 1240 6351 1111 0000 4814 4351

SPOWIEDŹ

Sakrament pokuty i pojednania sprawowany jest w niedziele i święta podczas każdej Mszy Świętej a w dni powszednie podczas Mszy Świętej o godz. 8.00 i o godz. 18.00

MSZE ŚWIĘTE

Niedziele: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00, 20.00;
Dni powszednie: 7.00, 8.00, 18.00;
w sobotę Msza Święta o godz. 18.00 jest z formularza niedzielnego.

KANCELARIA PARAFIALNA

poniedziałek-czwartek w godz. 19.00 – 20.00.
środa w godz. 9.00 – 10.00.

To top