1. Stosując się do wytycznych organów państwowych prosimy o przestrzeganie rozporządzeń sanitarnych dotyczących zakrywania nosa i ust oraz dezynfekcji rąk. W kościele w nabożeństwach, może uczestniczyć do 31 osób (1 osoba na 15 m2).
    W Sali Jana Pawła II, może być do 20 osób. Jednocześnie informuję o udzieleniu przez Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej.
  2. Arcybiskup Metropolita Warszawski Kazimierz Kardynał Nycz ustanowił naszą świątynię, Jubileuszowym kościołem stacyjnym w związku z ogłoszeniem przez papieża Franciszka roku św. Józefa, który potrwa do 8 grudnia 2021 roku. W naszej parafii szczególnymi dniami, w których można otrzymać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (spowiedź, komunia święta, modlitwa w intencjach papieskich) jest: każda środa, każdy 19 dzień miesiąca oraz święta patronalne św. Józefa. Zapraszamy na nowennę do św. Józefa połączoną z udzieleniem odpustu w środę przed wieczorną Mszą Świętą. Więcej możemy dowiedzieć się o odpustach w roku św. Józefa z tablic informacyjnych. Zachęcamy pielgrzymów do udziału w liturgii w naszym kościele i korzystali z przywileju jaki ma nasz kościół w tym roku.
  3. Nabożeństwo drogi krzyżowej odprawiamy w każdy piątek o godz.00 (z udziałem dzieci) i 19.00 dla ogółu parafian. Nabożeństwo pasyjne Gorzkich żali w niedzielę o godz. 17.30.
  4. Za tydzień rozpoczniemy rekolekcje parafialne, które odbędą się od 28 lutego do 3 marca. Prowadzić je będzie Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek wykładowca teologii dogmatycznej na Akademii Katolickiej w Warszawie.
  5. Przyjmujemy zapisy na Kurs przedmałżeński, który rozpocznie się 7 kwietnia a zakończy się 9 czerwca b.r.. kurs odbywa się w małych grupach w formie warsztatów. Więcej informacji u ks. Mateusza.
  6. W czwartek po Mszy świętej o godz. 18.00 zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu.
  7. W dzisiejszą niedzielę, zbieramy ofiary do puszek na Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne, w którym obecnie do kapłaństwa przygotowuje się dwóch naszych parafian.
  8. Są jeszcze wolne intencje mszalne na miesiąc luty i marzec.
  9. Pomału kończymy remont w kościele. Dziękujemy za złożone ofiary na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzonymi pracami w prezbiterium i ołtarzach bocznych. Dziękujemy za ofiary składane na tacę i na parafialne konto bankowe PeKaO S.A. 59 1240 6351 1111 0000 4814 4351. Wszystkim parafianom życzymy, dobrego zdrowia, wielu łask Bożych, opieki Matki Bożej i Św. Józefa.