1. W związku z pandemią i obostrzeniami sanitarnymi, przypominamy o obowiązku noszenia w kościele maseczek zasłaniających nos i usta oraz konieczności dezynfekcji rąk.
  2. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. Spotkanie Koła Żywego Różańca po Mszy św. o godz. 8.00. Adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy Świętej o godz. 18.00 do godz. 20.00.
  3. W Wielkim Poście nabożeństwa Drogi Krzyżowej, będą w piątki o godz. 17.00 dla dzieci i o godz. 19.00 dla ogółu parafian. Nabożeństwo Gorzkich żali w niedzielę o godz. 17.30. W tym roku w ramach rekolekcji wielkopostnych, będą Misje Parafialne, które mają odbywać się w parafii co 10 lat. Są to wydłużone rekolekcje, które mają służyć ewangelizacji parafii i ożywieniu wiary. Odbędą się one od 19 do 26 marca, poprowadzi je o. Adam Wójcikowski ze Zgromadzenia Oblatów Św. Józefa. Nauki rekolekcyjne odbywać się będą na mszach św. O godz. 8.00 10.00 18.00 i 20.00 codziennie Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. od 9.00 – 10.00 i od godz. 17.00. W ramach rekolekcji szkolnych prosimy, by dzieci i młodzież uczestniczyły razem z rodzicami w misjach parafialnych. Przypominamy, że w okresie Wielkiego Postu mamy powstrzymać się od organizowania zabaw i udziału w spotkaniach o charakterze rozrywkowym.
  4. W dzisiejszą niedzielę zbieramy ofiary na utrzymanie Seminarium Duchownego w Warszawie.
  5. W poniedziałek 7 marca o godz. 19.00 na plebanii spotkanie szafarzy i lektorów z proboszczem.
  6. W niedzielę 13 marca o godz. 16.00 Msza Święta dla rodziców i dzieci przygotowujacych się do pierwszej Komunii Świętej dla grupy I, II, III a 20 marca dla grupy IV, V, VI.
  7. Osoby chętne, by zangarzować się w pracę parafialnego komitetu pomocy uchodźcom z Ukrainy oraz osoby, którę mogą i chcą przyjąć uchodźców w swoich domach prosimy o zgłoszenie się do zakrystii.
  8. Dziękujemy za ofiary składane na tacę i na parafialne konto bankowe PeKaO S.A. 59 1240 6351 1111 0000 4814 4351. Wszystkim parafianom w nadchodzącym tygodniu, życzymy błogosławieństwa Bożego.