1. W związku z Rokiem św. Józefa, ogłoszonym przez papieża Franciszka, w naszej parafii do 8 grudnia, w każdą środę można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
  2. Odpusty dla zmarłych związane z pobożnym nawiedzeniem cmentarza i odmówieniem modlitwy za zmarłych, zostały udzielone na cały listopad. Warunkiem zyskania odpustu jest nawiedzenie cmentarza, spowiedź, Komunia Święta, modlitwa w intencjach papieskich. Więcej informacji w dekrecie zamieszczonym na tablicy ogłoszeń.
  3. Za tydzień rozpoczynamy Adwent. Zapraszamy na roraty, które będą odprawiane od poniedziałku do soboty o godz. 6.30. Po Mszy Świętej Roratniej od poniedziałku do piątku zapraszamy dzieci na śniadanie w sali Jana Pawła II. Wszystkie osoby, które chciałyby zaangażować się w przygotowanie śniadań dla dzieci po roratach, prosimy o podejście do zakrystii.
  4. W najbliższy czwartek 25 listopada w kościele podczas Adonacji Najświętszego Sakramentu o godz. 19.30 odbędzie się Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy do współnej modlitwy.
  5. Nasz parafianin ks. diakon Damian Drozd syn Andrzeja i Danuty, 7 grudnia zamierza przyjąć święcenia kapłańskie w stopniu prezbitera. Gdyby, ktoś wiedział o przeszkodach uniemożliwiających przejęcie święceń, proszony jest o poinformowanie o tym proboszcza parafii. Jednocześnie polecamy modlitwie wiernych ks. Damiana, by jego posługa w kościele przyniosła błogosławione owoce.
  6. Dziś w całym kościele w Polsce prowadzona jest zbiórka na pomoc uchodźcom na granicy polsko-białoruskiej. Zbiórka ta, została ogłoszona przez Episkopat i Caritas Polska. W przyszłą niedzielę będziemy zbierali do puszek na Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie.
  7. Od przyszłej niedzieli Caritas Parafialna, będzie rozprowadzać świece na stół wigilijny.
  8. Informacja od Burmistrza Piaseczna. Dziś 21 listopada, odbywają się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Józefosław. Lokal wyborczy czynny jest w szkole przy ul. Kameralnej 11, w godz. od 8.00 do 18.00. Skorzystajmy z możliwości wyboru sołtysa.
  9. Dziękujemy za ofiary składane na tacę i na parafialne konto bankowe PeKaO S.A. 59 1240 6351 1111 0000 4814 4351. Niech Bóg błogosławi wszystkim w nadchodzącym tygodniu.