1. Stosując się do wytycznych organów państwowych prosimy o przestrzeganie rozporządzeń sanitarnych dotyczących zakrywania nosa i ust oraz dezynfekcji rak. Od dzisiejszej niedzieli w kościele w nabożeństwach, może uczestniczyć do 62 osób (1 osoba na 7 m2). W Sali Jana Pawła II, może być do 41 osób. Jednocześnie informuję o udzieleniu przez Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej.
  2. Informujemy, że w niedzielę o godz. 16.00, by umożliwić wiernym udział w niedzielnym nabożeństwie do odwołania jest odprawiana dodatkowa Masza Święta dla ogółu parafian.
  3. Nabożeństwa październikowe, w kościele odprawiane są: w niedzielę o godz. 17.30, w tygodniu po Mszy wieczornej ok. godz. 18.30. Dzieci na różaniec zapraszamy od poniedziałku do piątku na godz. 17.15.
  4. Studenci i osoby żyjące w małżeństwie oraz osoby powyżej 19 roku życie nie będące w konkubinacie, które jeszcze nie przyjęły sakramentu bierzmowania a chcą się do niego przygotować, proszone są o zgłoszenie się do ks. proboszcza. Przygotowanie do tego sakramentu będzie odbywać się w poniedziałki o godz.19.00 w kościele od 26 października br.
  5. W przedsionku kościoła i zakrystii przyjmujemy na wypominki jednorazowe, miesięczne i roczne.
  6. Dziękujemy za ofiary składane na tacę i na parafialne konto bankowe PeKaO S.A. 59 1240 6351 1111 0000 4814 4351. Wszystkim parafianom życzymy, dobrego zdrowia, i wielu łask Bożych.